Wat zijn de risico’s bij ogen laseren

Over het algemeen zijn de risico's zeer laag wanneer je je ogen laat laseren. Toch heeft zeker elke vorm van behandeling ook risico's, al zijn die zeker beperkt. Ook andere mogelijkheden, zoals contact lenzen dragen, heeft op zich ook een risico op vermindering van het zicht door infecties met resistente bacteriën of cystes zoals een amoebe. Het risico dat je zicht vermindert na het dragen van contactlenzen is in sommige studies even laag op een daling van het zicht na je ogen te laten laseren. Zeer klein dus, maar niet onbestaande.

Het voornaamste risico wanneer je je ogen laat laseren is dat het zicht nog niet scherp genoeg is. Dit is nagenoeg altijd omdat er nog een restcorrectie is: de sterkte staat nog niet perfect op 0. Dan kunnen we bijna altijd ervoor kiezen om je ogen bij te laseren. Dat moet dit probleem eigenlijk oplossen.

Een ander risico is de kans op droge ogen. We screenen op voorhand uitgebreid zodat we bij droge ogen ook de juiste techniek kiezen waarbij droogte geen issue is. Er zijn ook andere opties bij droge ogen na ogen laseren: je kan kunsttranen gebruiken en/of traanplugjes laten plaatsen zodat de droogte niet meer stoort. Droge ogen zien we vaak de eerste weken of eerste maand na de ogen te laseren, maar op lange termijn is dit zeker zeldzaam.

Na je ogen te laseren is er ook een risico dat je nachtzicht minder goed wordt. Vandaag de dag is dit risico echter extreem klein We zagen dit probleem vooral opduiken bij ouderen lasers begin jaren 2000. Die hadden oudere laserprofielen die minder goed zicht gaven 's nachts. Een minder goed zicht 's nachts na ogen laseren kan om 2 redenen ontstaan. Ofwel is er een restcorrectie die 's nachts meer opvalt. Dan helpt het om een lichte bril te dragen die die restcorrectie wegwerkt. Een andere reden is wanneer de pupil groter wordt dan de zone die de laser gelaserd heeft. Dit komt vooral voor bij heel jonge patiënten nog een grote pupil hebben. Met de leeftijd wordt de pupil kleiner, ook 's nachts en zal dit probleem dus afnemen. Wanneer je je ogen laat laseren zal eerst de grootte van je nachtpupil gemeten worden zodat het risico op halo's 's nachts kleiner zal zijn. Ze gaan namelijk de laserzone aanpassen aan de grootte van de nachtpupil;

Nieuwere technieken zoals SMILE en het plaatsen van een ICL hebben een lager risico op halo's dan de andere technieken van ogen laseren. Sowieso merken we dat patiënten die hun ogen hebben laten laseren minstens een even goed zicht hebben 's nachts als mensen die hun ogen niet hebben laten laseren. Nieuwere lasers gaan namelijk ook de kleinere optische foutjes van het oog kunnen corrigeren zodat we het zicht na ogen laseren 's nachts zelfs beter krijgen dan ervoor.